Információk csavaros és beütős rögzítés-technikához

A súrlódással záró eljárásnál a dübel/horgonycsavar a furatban kialakuló súrlódás révén tartja meg a terhét. Ekkor a dübelt/horgonycsavart átdugják a szerelendő szerkezeti elem rögzítőfuratán, majd mindkettőt rögzítik a fúrt lyukban.

Alakzárás esetén a dübel/horgonycsavar a geometriája révén illeszkedik a megfelelő helyre (fúrt lyuk). Ilyenkor először a dübelt/horgonycsavart behelyezik a fúrt lyukba, majd ezt követően kerül sor a szerelendő elem rögzítésére.

Anyaggal záró-módszernek nevezik az olyan habarcs használatát, amely a dübelt/horgonycsavart rögzíti a szerelőalapban.
Ὢⱹ଀耀
Mit Stoffschlussmethode wird der Einsatz eines Mörtels bezeichnet, der den Dübel/Anker im Montagegrund fixiert.

Kiválasztási kritériumok horgonycsavarokhoz és dűbelekhez
A dübel/horgonycsavar kiválasztásakor különböző tényezőket kell figyelembe venni, többek között a falazatot és annak jellemzőit, a szerelési módot és a dübel terhelését. A dübel/horgonycsavar kiválasztásához ezért a következő alapvető tényezőket kell figyelembe venni:

Milyen szerelőalap (falazat) van?

Szél- és tengelytávolságokat figyelembe kell venni?

Milyen vastag a szerelési alap? Be tudom tartani a szükséges furatmélységeket?

Melyik szerelési mód a helyes a szerkezeti elem rögzítéséhez?

Szükséges egy dűbel/horgonycsavar repedt vagy repedésmentes betonhoz?

Funkciómegtartó alkalmazásról van szó? Rendelkeznek megfelelő engedéllyel a dűbelek/horgonycsavarok?

Követelmény a dübel/horgonycsavar korrózió elleni védelme?

Követelmények és építési előírások
A tartószerkezetekre vonatkozó legfontosabb előírásokat a 2002 novemberi minta építési rendelet tartalmazza. A 3. paragrafus többek között úgy szól, hogy „A berendezéseket úgy kell elhelyezni, létesíteni, módosítani és karbantartani, hogy az a közbiztonságot és a rendet, különösen az emberi életet, egészséget és az élet természetes előfeltételeit ne veszélyeztesse“, ezért az ilyen alkalmazásoknál, például a kábeltartó szerkezeteknél csak engedélyezett dűbeleket és horgonycsavarokat szabad használni.