Információk kábelek és vezetékek rögzítéséről

Kábelek és vezetékek rögzítése
Az MSZ EN 61914 "Villamos berendezések kábelbilincsei" című szabvány előírja, hogy a kábeltartóknak „képeseknek kell lenniük a gyártó vagy a felelős értékesítő által megadott átmérőjű kábeleket vagy kábelkötegeket megtartaniuk anélkül, hogy azokat elszakítanák, eltörnék vagy a csavarok menetét lenyírnák“.
Kábelek és vezetékek szerelésekor mindig figyelembe kell venni az aktuális nemzeti, illetve nemzetközi szabványokat, például a DIN VDE 0100 520 szabványt. A rögzítéshez olyan "alkalmas eszközöket és eljárásokat kell használni, amelyek kizárják a sérülést és az alakváltozást".
Továbbá nagy kábelsűrűség esetén „a kábelek és vezetékek épületekben és épületeken történő fix fektetésére érvényes megfelelő terhelhetőségeit ....“ a DIN VDE 0298 szerint be kell vonni a rögzítő rendszerek kiválasztásába.
Ezen normatív szempontok mellett a véghasználó/megbízó által előírt specifikus fektetési adatok is figyelembe vehetők, illetve azokat figyelembe kell venni.
A kábelek rögzítési távolsága a 2003 júniusában kelt DIN VDE 0100-520 számú szabvány rögzíti. Így például vízszintes nyomvonal esetén a kábelek rögzítési távolsága a kábelátmérő 20-szorosa. A 80 cm távolság azonban nem léphető túl. Függőleges nyomvonal esetén megnövelhető a bilincstávolság, de ott sem szabad túllépni az 1,5 m-t.
Vezetékek számára a maximális rögzítési távolságok a kábelátmérő függvényében az alábbi táblázatban vannak megadva. A katalógusban megadott nyomvonal távolságok, például csoportos kábelrögzítőkhöz vagy Quick-bilincsekhez csak irányértékek és így is kell figyelembe venni azokat.

A vezetékek külső átmérője

Maximális távolság vízszintes rögzítés esetén

Maximális távolság függőleges rögzítés esetén

mm

mm

mm

D ≤ 9

250

400

9

300

400

15

350

450

20

400

550