vezetékcsatornák

A vezetékcsatorna-rendszerek és a fém média oszlopok bevonása a védelmi intézkedésekbe

Védelmi intézkedésekre vonatkozó követelmények
A felületen megérinthető, fémes elemek hiba esetén sem állhatnak feszültség alatt. Ezért megfelelő védelmi intézkedéseket kell tenni. Ezeket az intézkedéseket a jelenleg érvényes szabványok rögzítik. A vezetékcsatorna rendszerekre az EN 50085-1, valamint az EN 50085-2-1 érvényes, magára a kivitelezésre pedig a DIN VDE 0100, 410. és 540. részének kivitelezési rendelkezései (védelmi intézkedés veszélyes testáramok ellen) érvényesek.

Különböző típusú installációk az európai szabványban
Az EN 50085-1 európai szabvány különböző típusú installációkat vesz figyelembe, amelyeket az EU-n belül a különböző országok alkalmaznak. Míg korábban az installációs csatornarendszereknél csak potenciálkiegyenlítési vizsgálatokat kellett végezni, addig időközben a már idézett alkatrész szabványok a védővezető funkciót is megkövetelik. Ez azzal függ össze, hogy az egyes országokban szabad szigetelt vezetékeket fektetni a csatornákba.

Minden fémből készült egységet be kell kötni
EN 50085-1 szerinti követelmény: a védelmi intézkedésbe minden, fémből készült komponenst be kell vonni. A megfelelő vizsgálatokat a gyártóknak el kell végezniük és dokumentálniuk kell. Ezen túlmenően az OBO szerelőcsatornákat egy külső vizsgálóhely - a VDE - is letesztelte és tanúsította.

A hatékonyságot a kivitelező ellenőrzi
Az készreszerelést követően a DIN VDE 0100, 610. részének megfelelően a kivitelezőnek ellenőriznie kell a védelmi intézkedések hatékonyságát. A földelőkapcsokon lévő érintkezőcsavarok meghúzási nyomatékát és az összekötő csatlakozók előírás szerinti szerelésének követelményeit be kell tartani.

Folytonos védelmi intézkedések
A csatorna fali átvezetéseknél történő megszakítása esetén elő van írva a védelem folytonos továbbvitele, mert ebben az esetben a csatorna egy olyan idegen, vezetőképes elemet képez, ami az egyes helyiségeken túlnyúlva egy épület különböző területein megy keresztül.
Az alumínium szerelvénybeépítő csatornáknál az alsó részek közötti összeköttetés az összekötő csatlakozó segítségével biztosítható. A fedeleknek egymással és a szerelvénybeépítő csatornával való összekötése az önérintkezős fedélen keresztül történik. Ez kiegészítő összekötés nélkül is folytonos védelmet biztosít.
A fém LKM vezetékcsatornáknál a fedél és az alsó rész közötti összekötés kiegészítő földelővezeték nélkül valósul meg. Az alsó részek összekötése a toldásponti összekötőn keresztül történik. Fontos: a porbevonatos fémfedelek nem tartoznak a kevert építési módhoz, és ezért nem minősülnek szigetelőképesnek! Emiatt be kell vonni őket a védelmi intézkedésbe. Az acéllemezből készült válaszfalak önérintkezők. A kapacitív csatolás és a statikus feltöltés szempontjából is gondolni kell a fémes szerelvénybeépítő csatornafedelek védővezető funkcióba történő bevonására. Ennek az árnyékolási intézkedésnek köszönhetően csökken az elektroszmog és általánosan is javul az EMC-védelem. A védővezetőket fixen kell bekötni. A rendszer változtatása, pl. utólagos szerelés esetén fontos, hogy a védelmi funkció továbbra is fennálljon.